Etiketter

måndag 3 februari 2014

Hej du tonåring 2050!

 2050 bryr jag mig?

shoo bög hoppas det e fint i din tid. Just nu e det mycket natur problem och sånt shiit på gatorna langas det mycket droger och sånt undra om det e så får er nu osså? men jag älskar mitt liv jag e kaos o ganksa knas osså jag e nog ingen person man ska lyssna på så mckt för jag bryr mig shi så mckt, aina e på varje dag e det så för dig nu?
jag älskar musik lyssnar på allt från eminem avicii asap rocky hopsin svensk rapp. du borde söka upp dom o lyssna på dom det e bra shit lyssnar ni på liknande musik nu?
asså man ska berätta om sina erfarenheter och dom ändä jag har spring från aina för dom kmr fucka ditt liv! roligt?^^

Kevin Nordquist
måndag 3 februari 2014 10:30

måndag 16 december 2013

I played with my friends edee11 markszabo_98 and me gayblader98. Im started with ak12 with silencer its a long range assult weapon and my secondary was the magnum akimbo a real strong weapon that c an kill even the thankiest mainiac and ofcores i hade a semtex and 2 stun granaids we started on the side with the bombs btw the map was stoneheaven its a very big map with good sniper opertonities and some small house and a big old castle. Back 2 the game ede took the bomb and walked thwars b and me and mark followd him after when we come 2 a wall ede looked 2 see if sombody was there and yea it was a camping greanade luncher noob hes name was alle_wille98 ede falld back with low health. and tryed to heal up im jumped  over the wall and drop shot him and do a litle dance over hes dead body when im taking up he’s tag. Then we rush b to do a fast plat im defending edee11 when he plant but when he plant its coming 2 noobs that kill them im kill 1 fall back and realod and kill they other one then im take all tags so edee11 spawn and the 2 that im killd is gone and then im planting the bomb and when the last 3 of them try 2 defuse the bombs go off and we won easy and that was the perfect game for me kill all enemys and plant the bomb.
  ¨
¨


haha denna suger så mckt men bara la upp den

tisdag 26 november 2013

Dagbok 3

Dagbok 3

Jag har tänkt på det här med sex. Jag gillar ju både tjejer och killar men nu när jag börjat få till det med Chaow tänker jag om vi ska ha sex? För hur skulle man liksom göra liksom ska jag stoppa in den eller han eller va? Blir helt kaos när jag tänker på det. Liksom alla kallar varandra bögar men jag e ju det själv så varför säger jag det? Men hur som helst vill jag nog inte göra det längre allt blir bara kaos men ska gå och sova nu hej då dagboken.

onsdag 23 oktober 2013

Religon jämförelse

Kevin jömförelse min mamma hjälpe mig mycket!!!


Kristendomen och Islam har ju till viss del gemensam historia. Båda religionerna har ju uppkommit från Judendomen. Upphovsmannen till Islam tycker jag är Muhammed, han var den förste muslimen. Det var genom honom som människorna fick Koranen. Upphovsmannen till Kristendomen är Jesus. När Jesus kom till jorden och började predika om Guds kärleksbud så blev folk kristna, han lyckades inte övertyga alla. Hans närmaste anhängare var hans 12 lärjungar. De hjälpte till att sprida religionen efter Jesus död. Även Muhammed hade lärjungar som hjälpte honom att sprida religionen. Jesus och Muhammed levde inte samtidigt men de var båda profeter som talade om Gud. Skillnaden mellan dem är att Muhammed talade om koranen, han hade fått koranen genom ängeln Gabriel och sedan berättade han den för människor som skrev ner den. Jesus däremot pratade inte om bibeln, han förenklade reglerna som judarna hade fått av Gud. Nya testamentet var inte skriven när Jesus levde. Bibeln skrevs av olika människor under flera hundra år.

Både Jesus och Muhammed hade fiender på grund av vad de gjorde. Judarna tyckte inte om Jesus eftersom han umgicks med ”orena” människor, tex. Tullindrivare, före detta prostituerade och andra syndare. Jesus hjälpte människor att sluta synda istället för att straffa dem. De tyckte judarna var emot religionen. Han använde sig inte heller av de heliga skrifterna när han pratade om Religionen. Judarna tyckte också att Jesus utgav sig för att vara Gud. Muhammed hade till en början också problem. Han fick inga anhängare i Mecka så han flyttade till Medina istället och där skaffade han sig lärjungar och religionen spreds. Mecka borna tyckte inte om att han var så framgångsrik, då skapades Jihad. Det hjälpte Muslimerna att skydda religionen. I Jesus lära fanns inget liknande, han predikade istället att man skulle ”vända andra kinden till”. Det vill säga inte slå tillbaka. En del skulle nog tolkade det så att båda religionerna har samma grundare, nämligen Gud. Om man inte tror på Gud så är det lite svårt att ta till sig den förklaringen.

Kristendomen och Islam har spridit sig till olika delar av världen. Kristendomen har framför allt blivit stor Europa, Latinamerika, Afrika och Nordamerika. Islam är en stor religion, ca en sjättedel av jorden befolkning är muslimer. Islam har brett ut sig över norra Afrika och stora delar av mellanöstern. De har alltså spritt sig åt olika håll och båda har varit framgångsrika. Både kristendomen och Islam har delats i olika delar. Under 1500 talet så skedde reformationen i den katolska kyrkan, Martin Luther var ledande i den här förändringen. Han tyckte att den katolska kyrkan hade gått för långt och att det var tron som var det viktiga. Han skapade protestantismen. I Sverige är de flesta människor idag protestanter. Andra kristna kyrkor är tillexempel den ortodoxa och den Anglikanska kyrkan. Islam är uppdelad i två delar Shia-muslimer och sunni-muslimer.

De båda religionerna skiljer sig inte så mycket åt rent historiskt, de har mycket gemensamt eftersom de har samma Gud. Men de har utvecklats åt olika håll och blivit uppdelade i olika delar och samfund.Tro
Muslimerna och de kristna har samma Gud, men de uppfattar Gud på olika sätt. De kristna har treenigheten, det vill säga Gud, Jesus och den heliga ande. Gud var först sedan skickade han sin son Jesus till Jorden och därefter skapades den heliga ande. De kristna påstår att alla är Gud, att de är samma sak, tre olika sidor av samma Gud. Muslimerna och Judarna kritiserar de kristna för de här, de påstår att de i så fall har flera Gudar vilket de förnekar. Islam lägger stor vikt på att Gud (Allah) är den ende och att man absolut inte får tillbe någon eller något annat.

Muslimerna anser att bibeln inte är helt fel, de tror på mycket av det som står där. Särskilt det som står i Gamla testamentet. Angående Nya Testamentet har de tre abrahamitiska religionerna helt olika åsikter. För de kristna är den helig, för en dem är den viktigare än det Gamla testamentet. Det Nya handlar om Jesus och hans lärjungar. Islam och Judendomen däremot tycker att mycket av det som står i det nya är fel eftersom de anser att Jesus inte alls var Guds son utan en visserligen viktig profet, men ändå bara en profet. Muslimernas heliga skrifter är Koranen och Sunna som tillsammans bildar Sharia som är Islams lag. Koranen var den bok som Gud gav till Muhammed via Gabriel. Sunna handlar om Muhammed och hans liv. Man kan säga att koranen är muslimernas bibel. Men de båda böckerna har ändå olika betydelse. Koranen är Guds ord medan bibeln är skriven av olika profeter och liknande, många av dem födda efter Jesus. En del så kallade fundamentalister följer koranen ordagrant. Det finns även fundamentalister inom kristendomen, de tror på allt som står i bibeln. Bibeln är oftast inte lika viktig för de kristna som koranen är för muslimer. Få kristna följer bibeln helt, de ser bibeln mer som en vägledning, den har mer blivit som ett hjälpmedel för att komma ihåg Guds ord . Man skulle istället kunna jämföra Jesus och koranen. De var båda ”grundare” till en religion. Muslimerna fick Guds ord via en bok som lästes upp för Muhammed. De kristna fick Guds ord genom Jesus, han framförde dem muntligt för människorna och han berättade ofta historier för att få människorna att förstå hur de skulle handla. Både koranen och Jesus har blivit oerhört viktiga för sina respektive religioner.

De kristna tror på himmelriket och helvetet, de tror att om man lever ett bra kristet liv och inte syndar. De tror även på syndernas förlåtelse, det gör att de som har syndat men ångrar sig ändå kan komma till himlen. Det viktigaste är att de ångrar sig och inte gör om det. Inom Islam så tror man på paradiset och helvetet, deras syn är väldigt lik de kristnas. De rättrogna kommer till paradiset och syndarna till helvetet. Det är något som förenar religionerna.

Funktion
Alla religioner tror jag påverkas av samhället, det är ju ändå något som vi människor utövar i samhället. Samhället påverkas i många fall också av religionen eftersom religionen är en viktig del av mångas liv. Ett exempel på hur kristendomen har påverkats av samhället är reformationen. Många påvar och präster drog nytta av deras makt och ställning i samhället, de använde den helt enkelt för att tjäna pengar. Det upprörde många och då utvecklades en ny kyrka som hade ruckat lite på reglerna och höjde upp kärleksbudet som det viktigaste. Här i Sverige har det moderniserade samhället gjort att det inte alls är lika många som är kristna och går i kyrkan. Det beror nog bland annat på att man idag är mer fri att välja vad man vill. Det finns dessutom mycket mer att välja på. Det är inte längre så att man kan välja mellan att vara kristen eller utstött. Religionen har blivit mindre viktig. I Islam så har det blivit tvärtom, på mitten av nittiotalet så tog det Iranska samhället mot västvärldens moderniteter med öppna armar. En av anledningarna var att Iran började bli rika på olja. Kvinnorna kunde gå omkring på gatorna i västerländska kläder och utan slöja, det blev också vanligare att folk drack alkohol. De som framförallt förändrades så här var de som hade det bra ställt. De fattiga däremot tyckte inte om det, det blev jobbigare för dem att leva och de vände sig till religionen och de gamla sederna. Landet förändrades och gamla regler och lagar infördes, samhället blev nu strängare än någonsin. Man kan tolka det så att det är svårt för Islam att överleva i ett västerländskt samhälle. Mycket av det som anses västerländskt anser många strider mot Islam, därför vill många muslimer inte modernisera samhället medan andra vill moderniser... hörsamhet som utgår från tillit och förtroende, inte om fruktan och rädsla. (Källa: Vems islam, Mohammad Fazlhashemi 2008)
I mohamed asad  Koran-kommentar skriver han att ordet salām kan översättas med ordet "räddning", men att det är svårt att finna ekvivalenta uttryck på andra språk. Det betecknar olika aspekter av sinnesro, hälsa och säkerhet mot fara och ont, samt uppnående av det som med en kristen term kallas "frälsling. Det finns dock en skillnad i betoning då islam inte delar den kristna frälsningslärans uppfattning om arvsynden. Enligt Asad ligger begreppsinnehållet i ordet salām snarare närmare tyskans Heil ("hälsa", "lycka") eller det franska salut ("hälsning", "frälsning"), som

onsdag 16 oktober 2013

Svenska


SVENSKA

1 för att äldre inte har samma stil som dom unga

2 han menar lärare o han säger övervarkare för han menar att dom bara kollar på dom hela tiden så att dom inte ska göra något dumt!

3 att det inte varit bra för honom att droga ganska obvious

4 hon ville inte ha något o göra med iran för hon skämdes just då

5 det var vågat sagt ait?

6 vetefan orkade inte läsa igen men typ att hon saknar sin mamma ait?

7 jag tror hennes pappa e död o hans mamma döljer det men hans farbror gör inte det även om hon inte träffat honom

8 saknat varan i guess

Kondom testet på NO

Kondom

choklad smaka mer o va godare lukta mer men va mindre en large men den va mer hållbar.

Large smaka mindre o smaka sämre men den lukta bättre och mer o den tålde mindre en choklad.

Material
Vi använde oss av kondomer och dildo/provrör.

Slutsats
Det va inte jätte stora skillnader egentligen.

onsdag 2 oktober 2013

klar

 

Tror du att lärare som favoriserar favoriserar tjejer mer en killar

100 Procent av killarna sa ja men kunde inte kopiera in det till detta.


kort introduktion  ngt

hur/vad gjorde jag? förklara hur

slutsats berätta hur det gick och diagram

jag tror att killar tycker lärare favoriserar tjejer mer eftersom att killar har en förmåga och vara störiga och prata mer så därför tror jag att många killar tycker lärarna favoriserar men samtidigt tycker jag lite att det e sant att lärare favoriserar men det e mycket beronde på vilken lärare det är


vi skulle gå ut och ha en fråga om gemständighet  så min fråga var Tror du att lärare som favoriserar favoriserar tjejer mer en killar